pianista

Gdzie i w jaki sposób wyglądają zajęcia?

Lekcje prowadzone są przez pianistę Mateusza Krystiana. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu według ustalonego wcześniej harmonogramu w przedziale czasowym 45 minut. Proces nauki zawsze podzielony jest na parę elementów, jak np.: ustawienie i systematyczne kontrolowanie odpowiedniego aparatu gry, znajomość notacji muzycznej, praca nad różnorodnym repertuarem. Istotnym czynnikiem jest posiadanie własnego instrumentu w domu, który pozwoli na regularne ćwiczenia przed następnymi zajęciami. Bez tego nie ma mowy o robieniu jakichkolwiek postępów. Lekcje odbywają się w doskonale wyposażonej pracowni muzycznej Faktorii Dźwięku, w której ćwiczymy na profesjonalnym i znakomicie brzmiącym półkoncertowym fortepianie Yamaha G3.

Zajęcia improwizacji

muzyka rozrywkowa

Opanowanie instrumentu oraz znajomość zasad notacji muzycznej jest niezwykle cenną praktyką, która wymaga wielu lat pracy. Umiejętność improwizacji gry na fortepianie jest zaś doskonałym uzupełnieniem naszego rzemiosła artystycznego. Upraszczając, pozwala muzykowi na tworzenie swojej partii do zagrania bez wcześniejszego przygotowania. Zajęcia improwizacji przygotowują ich uczestników do grania muzyki rozrywkowej, opierając się na wielu gatunkach muzycznych (jazz, pop, rock, soul itp.) Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia zajęć nauki improwizacji jest umiejętność gry na fortepianie co najmniej w stopniu podstawowym.

Nauka akompaniamentu

lekcje gry na fortepianie

Fortepian czy pianino jest instrumentem najczęściej wykorzystywanym przy graniu akompaniamentu. Wynika to z jego bardzo wszechstronnych możliwości (szeroka skala instrumentu, możliwość budowania złożonych współbrzmień, duży zakres dynamiczny instrumentu). Umiejętność gry akompaniamentu na fortepianie jest niezwykle cenna dla każdego pianisty. Pozwala bowiem wykorzystać swoją praktykę do grania w duetach lub zespołach. Zajęcia polegają na nauce akompaniamentu z nut, jak również do tworzenia i opracowywania go w sposób samodzielny. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia zajęć nauki akompaniamentu jest umiejętność gry na fortepianie co najmniej w stopniu podstawowym.

Nauka gry na fortepianie

fortepian

Oferujemy lekcje dla osób od 6. roku życia bez górnego limitu wiekowego. Program nauczania dostosowywany jest w zależności od stopnia zaawansowania danej osoby. Podejmujmy się zarówno nauki gry na instrumencie od podstaw, jak i  doskonalenia umiejętności pianistów na poziomie podstawowym czy zaawansowanym. Indywidualizacja pracy dotyczy zarówno sposobu kształtowania odpowiedniego aparatu i techniki gry oraz właściwego doboru repertuaru. 

Lekcje gry na fortepianie

Zapraszamy na lekcje gry na fortepianie i pianinie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych! Życzliwa atmosfera na zajęciach oraz indywidualne podejście do każdego ucznia! 

Ryczów Spytkowice Bachowice Witanowice Zygodowice Brzeżnica Zator Wadowice Skawina
Faktoria Dźwięku fb
Faktoria Dźwięku instagram
Faktoria Dźwięku youtube